SUPPORT

Wsparcie ze strony administratorów dla serwerów dedykowanych oraz VPS zakupionych u nas oferujemy w 3 wariantach (do wyboru):
I. Pełna administracja serwerem, obejmuje:
 1. Zarządzanie konfiguracją platformy sprzętowo-systemowej, zwanej dalej Systemem, utrzymywanie bazy konfiguracji Systemu (obejmującej parametry konfiguracji serwera, systemu operacyjnego, systemu baz danych, łączy oraz innych istotnych parametrów Systemu).
 2. Nadzór operatorski i administratorski Systemu (monitorowanie pracy wszystkich komponentów Systemu i podejmowanie akcji odpowiednich dla zdiagnozowanego stanu).
 3. Administrację serwera www i serwera poczty.
 4. Obsługa awarii na poziomie sprzętu, systemu operacyjnego, zasilania i łączy.
 5. Wykonywanie kopii zapasowych Systemu oraz danych dyskowych i przechowywanie wykonanego archiwum za okres ostatnich 7 dni roboczych.
 6. Poawaryjne odtwarzanie Systemu i Oprogramowania.
 7. Wykonywanie aktualizacji wersji Oprogramowania systemowego.
Cena: od 400,00 PLN netto miesięcznie.
W przypadku szerszego lub innego zakresu administracji serwerem koszt jest wyceniany indywidualnie.II. Wsparcie techniczne w formie pakietu godzin. Obejmuje następujące warianty:
 1. Pakiet 5 godzin wsparcia technicznego do wykorzystania w ciągu 6 miesięcy w cenie 499,00 PLN netto.
 2. Pakiety miesięczne z możliwością przeniesienia niewykorzystanego czasu na kolejny miesiąc (dostępne tylko w umowach):
  • 1 godzina miesięcznie w cenie 120,00 PLN netto,
  • 2 godziny miesięcznie w cenie 240,00 PLN netto.
Minimalny czas pracy dla pakietów 1 i 2 wynosi 15 minut.III. Pomoc doraźna - na zlecenie. Koszt oraz możliwy termin realizacji określane po kalkulacji czasochłonności w oparciu o stawkę za roboczogodzinę pracy administratora w cenie 120,00 PLN netto za godzinę, minimalny czas pracy to 1 godzina.


Przykładowe działania dostępne w ramach wsparcia technicznego II i III:
 • Aktualizacja lub reinstalacja systemu operacyjnego,
 • Konfiguracja podstawowych funkcji serwera np.: FTP, serwer pocztowy, baza danych, serwer WWW,
 • Import/eksport bazy danych,
 • Instalacja certyfikatu SSL,
 • Wykonanie backupu danych,
 • Odtworzenie danych z istniejącej kopii zapasowej (dotyczy przypadku, gdy wykonanie kopii było zlecone Administratorowi uprzednio przez Użytkownika serwera lub Użytkownik wykonał prawidłowo samodzielnie kopię zapasową).
Zamów / Zapytaj